TEATERVERKSTAN

 

Vi har nu tack vare vårt samarbete med Studieförbundet Bilda Mittsverige äntligen en egen lokal, vår första riktiga bas, Teaterverkstan  Där har vi replokaler, kostymförråd, kostymverkstad och mycket mera. Alla är välkomna dit och vi hoppas på fler nya medlemmar in i vår verksamhet. Vill du spela teater, sy kostym, bygga scenografi, jobba med rekvisita, leda grupper eller kanske har en helt egen knasig idé så hör av dig! Mer info kommer kontinuerligt!  Teaterverkstan en plats i Ånge där man kan skapa härliga och meningsfulla Teaterproduktioner av och för barn- ungdomar och vuxna.

Men också en plats där människor får mötas, skapa och ha roligt tillsammans. Vi vill skapa trygga grupper där det är högt i tak och där det är tillåtet att göra bort sig. Där misslyckande ses som något bra och en potential till utveckling. Gemensamma övningar där alla stimuleras att utvecklas och gå ”små steg” framåt. Vi arbetar med samspel, status och kroppsspråk. Att träna sig på befinna sig i stunden och skapa spontant utan krav  på lyckad prestation.

Hur vi förhåller vi oss till varandra ? Vilka signaler sänder vi ut och hur kan man bli mer uppmärksam på sitt eget och andras kroppsuttryck. Vi arbetar med kroppens rörelse och hur vi ska bli fysiskt  tryggare. Våga gå utanför sin bekväma invanda zon.

Våga tala inför andra. Våga gå in i oväntade situationer.

Vi arbetar gärna och ofta med generationsöverskridande projekt.

Man kan i teaterverksamhet på ett tydligt sätt ta upp och jobba med utsatthet, mobbing.

Vi arbetar ideellt med vår verksamhet. Ingen är anställd. Därför kan vi inte alltid ställa upp snabbt och svara snabbt på frågor, men vii välkomnar alla som vill delta och som vill ställa upp som funktionärer.

Våren 2016 kommer vi att starta upp verksamhet beroende på vilka ledare vi har. Det kan variera. Vi söker ständigt ledare.

/ Kärstin   info@angekabare.nu     070-3245988

 

Facebook
Instagram