Hälsning från nya styrelsen

På årsmötet den 25 april 2024 valdes ny styrelse för Dans- och teaterverkstan i Ånge. Det konstituerande mötet resulterade i följande:
ordförande: Pontus Andersson
vice ordförande: Helena Gerling
sekreterare: Jimmy Bergkvist
kassör: Karin Margaret Almehed
ledamöter: Gert Bergström, Saga Bond och Natalya Moroz.

Inom kort kommer vi i styrelsen att presentera oss lite närmare.

Vi vill tacka den avgående styrelsen för ett helhjärtat engagemang. En väl fungerande verksamhet ska nu axlas av oss i den nya styrelsen som ödmjukt ser fram emot att förvalta och leda vidareutvecklingen av ett av Ånges viktigaste moderna kulturarv. Alla är varmt välkomna att vara del av Dans- och teaterverkstan i Ånge.

Jag hoppas vi ses!

Pontus Andersson, ordförande

ps. Vill du ha kontakt med styrelsen, maila info@teaterverkstan.se eller ring mig direkt 070-517 2551. /ordf.

Facebook
Instagram